Rehabilitácia chrbta: Prečo je pri liečbe bolesti chrbta dôležitá?


Bolesti chrbta sú jedným z najčastejších problémov, s ktorými sa v dnešnej dobe stretávajú praktickí lekári vo svojich ambulanciách. Rovnako sú bolesti chrbta častou príčinou dlhodobej pracovnej neschopnosti. Ide o komplexný problém, ktorého riešenie často vyžaduje spoluprácu odborníkov z rôznych medicínskych odborov. Samotná liečba v mnohých prípadoch nie je jednoduchá.

je rehabilitácia chrbta dôležitá

Rehabilitácia a / alebo fyzioterapia, má za hlavný cieľ vrátiť človeka so zdravotným poškodením do pôvodného telesného stavu. Zaradiť má späť do aktívneho spoločenského života každého, koho trápia zdravotné problémy či už následkom choroby alebo vrodenej vady. Môže ísť o jednoduché cvičenia, ale aj celý komplex nadväzujúcich liečebných procesov, ktoré poznáme pod pojmom liečebná rehabilitácia.

Rehabilitácia hrá významnú úlohu pri liečbe bolesti chrbta.

Ako sa dostať na rehabilitáciu?

Rehabilitačnú liečbu navrhuje lekár so špecializáciou FBLR/ fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia/. V rámci zdravotného systému je potrebné na takéto vyšetrenie výmenný lístok. Ten môže vystaviť priamo praktický lekár. V prípade, že praktický lekár nemá v danej oblasti ( v diagnostike a liečbe) dostatočné znalosti, rsp.v liečbe či diagnostike nedosiahol potrebný účinok, môže sa obrátiť na špecialistu, napríklad ortopéda, neurológa alebo reumatológa. A rovnako títo špecialisti môžu požiadať o rehabilitáciu. Vtedy sú rehabilitácie hradené poisťovňou. Dnes fungujú aj mnohé rehabilitačné ambulancie, ktoré nemajú zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami. Niektoré pracujú pod odbornou garanciou lekára, niektoré fyzioterapeuta.

Správna diagnóza je základ

Prvým krokom efektívnej liečby bolesti chrbta je anamnéza. Je potrebné zistiť, či ide o bolesť akútnu alebo chronickú, čo predchádzalo jej vzniku, či sa objavila náhle alebo vznikla postupne, či sa zhoršuje pohybom alebo ju pacient cíti aj v pokoji, či ho budí zo spánku, či ide o prvú ataku bolestí chrbta a podobne. Dôležitá je aj osobná anamnéza, t. z. ostatné prekonané závažné ochorenia, resp.na aké ochorenia sa lieči pacient teraz. Ďalším krokom v diagnostike je objektívne vyšetrenie pacienta.

Úlohu hrá aj psychika

Pri stanovení diagnózy je dôležité posúdiť aj psychický stav pacienta. Ten by sa nemal hanbiť oznámiť aj informácie osobnejšieho charakteru, týkajúce sa napríklad nespokojnosti v zamestnaní či osobnom živote. Tieto informácie napomôžu zistiť napríklad to, ako pacient zvláda stres a či bolesť nemá psychosomatický pôvod.

S čím dokáže rehabilitácia pomôcť?

Dobre zvolená rehabilitácia dokáže uľaviť od bolesti a obmedzenú pohyblivosť vrátiť do pôvodného stavu. V priebehu rehabilitačnej liečby by mal lekár priebežne kontrolovať pacientov stav. Či je doterajšia rehabilitácia efektná, či má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav.  Zároveň rozhoduje o ďalších krokoch, zmene alebo ukončení liečby a podľa potreby opäť vykonáva liečebné výkony.

Najčastejšou formou rehabilitácie je uvoľnenie mäkkých tkanív, mobilizácia kĺbov, učenie cvikov, ktoré by mal pacient pravidelne cvičiť doma. Z prístrojových techník ide najčastejšie o elektroterapiu, magnetoterapiu, laserterapiu, ultrazvuk či rázovú vlnu. Tie majú za úlohu najmä uvoľniť svaly a urýchliť hojenie mäkkých tkanív.

rehabilitácia chrbta

Pomôže masáž?

Ak sa chystáte problémy s bolesťou chrbta riešiť masážami, myslite na to, že medzi fyzioterapeutom a masérom je niekoľko rozdielov. Fyzioterapeut je poväčšine vysokoškolsky vzdelaný zdravotník, ktorý by mal bolesť chrbta riešiť komplexne. Masér má obvykle stredoškolské vzdelanie, môže byť ale aj absolventom rekvalifikačného kurzu a jeho liečba je zameraná najmä na uvoľnenie mäkkých (svalových) štruktúr. Masáže pomáhajú pri regenerácii, odstraňujú únavu, ale aj spomaľujú nástup príznakov starnutia a zlepšujú krvný obeh aj psychický stav a preto zohrávajú dôležitú úlohu najmä  v prevencii bolesti chrbta.