Základné rehabilitačné postupy a metodiky – ako sa v nich vyznať

MUDr. Eva Dúbravová


Dnes povedomie ľudí o bolestiach chrbtice, problematike pohybového aparátu narastá. Človek, ktorý má ťažkosti, najmä dlhodobé alebo opakujúce sa, sa ich snaží riešiť. Môže navštíviť lekára – praktického, neurológa, ortopéda. Následne „skončí“ (niekto však aj začne) s odporučením rehabilitačnej – fyzioterapeutickej – pohybovej liečby.

rehabilitacia chrbta

Tu potom špecialista - rehabilitačný lekár, prípadne fyzioterapeut, niekedy však aj masér, osobný tréner, ale aj iný, odporučí postup liečby, resp. cvičení. V dnešnej dobe internetu sa už mnoho ľudí snaží nájsť si pomoc aj sám. Sú rôzne videá, postupy.

Z môjho pohľadu rehabilitačného lekára a neurológa si myslím, že je to zložitá problematika a je potrebné poradiť sa so špecialistom. Ten by mal vedieť – mať prehľad o „rehabilitačných“ technikách – školách a podľa subjektívnych ťažkostí, objektívneho nálezu a po zhodnotení celkového zdravotného stavu odporučiť tú správnu, najvhodnejšiu techniku, prípadne využiť určité prvky z dvoch, maximálne troch metodík. Samotné školy – metodiky vznikali a vznikajú ako výsledok skúseností lekára alebo iného terapeuta, jeho osobitého prístupu, poznania.

U nás je takouto veľkou školou „Pražská škola“, ktorá tvorí jadro rehabilitačnej liečby pri ťažkostiach s pohybovým aparátom. Snaží sa riešiť tzv. funkčnú príčinu pohybových ťažkostí, ktorá je dnes považovaná za najčastejšiu pri bolestivých vertebrogénnych stavoch. Najvýznamnejším predstaviteľom tejto školy je dnes prof. P. Kolář, ktorý je autorom DNS (Dynamická Neuromuskulárna Stabilita), v ktorej je základom vytvorenie trupovej stability, pretože tá predchádza každý pohyb a je základným predpokladom cielenej funkcie končatín. Stabilita trupu je teda základnou podmienkou pohybu.

Ďalšou veľkou školou je „Škola chrbta“. Vychádza z konceptu prof. Brüggera. Jej cieľom je naučiť a zautomatizovať základné pohybové a pracovné stereotypy – ako sedieť, vstávať zo stoličky, pracovať v kuchyni, pri pracovnom pulte a mnoho ďalších. Touto školou by mal prejsť nielen ten, kto mal bolesti chrbta, ale najmä ten, čo jej chce predísť.

V 60-tych rokoch 20. storočia vyvinul R. Mc Kenzie svoju metodiku na diagnostiku a liečbu pohybového aparátu, ktorá sa dnes využíva najmä pri akútnej bolesti chrbta.

rehabilitacne metódy


Veľmi rozšírený je dnes aj SM systém. Je to komplexne prepracovaná metodika, ktorej princípom je aktivácia tzv. svalovej špirály, ktorá preťahuje telo smerom nahor a tým odľahčuje medzistavcové platničky, zlepšuje ich výživu a regeneráciu. Cieľom je využiť túto špirálu v pohybe (chôdzi).

Cvičenie na instabilnej plošine (tzv. posturomed), s oscilujúcou tyčou (tzv. propriomed) je základom tzv. posturálnej terapie. Jej princípom je vypracovanie koordinácie krátkych svalov v hĺbke trupu, pretože ak sa nedostatočne zapájajú, ich funkciu preberú povrchové dlhé svaly na povrchu tela a tie sa rýchlo preťažujú, následne unavia a bolia.

Kaltenbornove cvičenie na uvoľnenie / predchádzanie blokád najmä hrudnej a driekovej chrbtice je známe ako mačacie chrbty“. Pri „spinálnych cvičeniach“ sa používajú rotačné pohyby chrbta. Brunkowovej metóda svojim špecifickým prístupom (tlakom do koreňa dlaní a piat) napriamuje trup – je efektívna po operáciách dolnej časti chrbtice. Z nej vychádza – doplnená o určité neurofyziologické princípy – „akrálna koaktivačná terapia“ (ACT). Špecifický systém telesných cvičení je metóda Pilates. Redcord sytém je cvičenie v závese, teda v odľahčení. Známym je osobitý prístup vynikajúcej rehabilitačnej sestry Ľudmily Mojžíšovej. Jej terapia a cviky pomohli otehotnieť mnohým ženám. Skupina metodík rieši aj tzv. viscero-vertebrálne vzťahy: pri chorobách vnútorných orgánov (srdce, zažívací systém, ...) môžu vznikať v korešpondujúcich inervačných segmentoch zmeny v mäkkých tkanivách (koža, podkožie, svaly).

Sú však aj školy, ktoré vznikli „náhodou“, talentom a pozorovaním „odborne v tejto problematike prostého“ človeka. Vznikali často tak, že sa ľudia snažili riešiť nejaký svoj pohybový problém alebo pomôcť svojim najbližším a necítili zlepšenie po využití dovtedy známych prístupov. Takto vznikla napr. Dornova alebo Feldenkraisova metóda.

Uviedla som u nás najviac používané, z môjho pohľadu najdôležitejšie rehabilitačné školy – postupy. Je ich však omnoho viac.

Ako si teda vybrať najvhodnejšiu rehabilitačnú metodiku? Jednoznačne odporúčam zveriť sa do rúk odborníka. Ten by mal vedieť zhodnotiť váš pohybový „problém“ komplexne a navrhnúť metodiku, aby pomohol práve vám. Viesť vás na ceste za chrbtom bez bolesti.

Tento odborný blog napísala MUDr. Eva Dúbravová, rehabilitačná lekárka.