Lieky verzus výživové doplnky: Viete, ako ich odlíšiť?


Pri návšteve lekárne narazíte okrem liekov aj na výživové doplnky. Aj keď ide o dve úplne odlišné kategórie výrobkov, máme tendenciu si ich stotožňovať či zamieňať. To, že si lieky a výživové doplnky môžeme zakúpiť na rovnakom mieste ešte neznamená, že majú rovnaký účinok. Ako sa v nich zorientovať a ktorú kategóriu si vybrať?

rozdiel medzi liekom a vyzivovym doplnkom

Základný rozdiel medzi liekom a výživovým doplnkom spočíva v legislatíve týkajúcej sa samotnej výroby prípravku a následného spôsobu jeho uvedenia na trh. Pre spotrebiteľa je najväčším rozdielom to, že zatiaľ čo lieky garantujú liečivý účinok na daný zdravotný problém, výživové doplnky to nerobia a ani robiť nesmú. Nie sú totiž určené na liečbu či prevenciu ochorení. Na zdravotný stav môžu mať „iba“ pozitívny vplyv.

Lieky

Liek môžeme charakterizovať ako prípravok s preventívnymi či liečebnými účinkami. Kým sa k nám do rúk liek dostane, prechádza zložitým registračným procesom. Ten zahŕňa napríklad veľmi prísne hodnotenie akosti lieku, bezpečnosti jeho účinku. Všetky tieto náležitosti musia obsahovať klinické štúdie spĺňajúce veľmi prísne právne predpisy a ich výsledky musia byť v súlade s uvádzanými účinkami. Bezpečnosť každého liečivého prípravku je detailne sledovaná, a to nielen kým je uvedený na trh. Aj neskôr sa evidujú možné nežiaduce účinky. Na Slovensku sa týmito procesmi zaoberá Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). 

Výživové doplnky

Výživový doplnok nemôžeme za žiadnych okolností považovať za liečivý prípravok. Ide v podstate o potravinu. Na rozdiel od potravín bežnej spotreby obsahujú výrazne vyšší podiel vitamínov, minerálov, stopových prvkov a ďalších látok prospešných pre ľudské zdravie svojím nutričným či fyziologickým účinkom. Výživovými doplnkami sa označujú preto, že majú za úlohu doplniť bežnú stravu, a tak priaznivo ovplyvniť zdravotný stav človeka. Nie sú určené na liečbu. Tento fakt by ani ich výrobcovia nemali nikde uvádzať. Dôvodom je, že pri výživových doplnkoch nie sú účinky ani účinnosť, na rozdiel od liekov, nijako overené.

liek ci vyzivovy doplnok

Ktorý je ktorý?

Ako rýchlo spoznáte, ktorý prípravok je liek a ktorý výživový doplnok? V prvom rade si všímajte obal výrobku. Na ňom by malo byť viditeľne označené, či ide o „liečivý prípravok“ alebo „výživový doplnok“. Pri lieku hľadajte na obale či v príbalovom letáku registračné číslo. Podľa neho jednoducho zistíte, či bol liek registrovaný len na Slovensku alebo aj v celej Európskej únii.