Liek vs. doplnok stravy – viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Bez Bolesti Chrbta


Medzi liekom a doplnkom stravy rozdiel je. A veľký. Prakticky ide o dve celkom iné veci. Poďme si spoločne predstaviť najväčší rozdiel medzi týmito dvoma vesmírmi.

lieky a doplnky stravy

Doplnok stravy nie je liek

Doplnky stravy sú potraviny, ktoré sa od bežných potravín líšia zvýšeným obsahom vitamínov, minerálnych látok alebo iných látok s nutričným alebo fyziologickým účinkom. Také prípravky boli vyrobené za účelom doplnenia bežnej stravy človeka s tým, že majú priaznivo ovplyvniť jeho zdravotný stav. To ale znamená, že nie sú určené ani k liečbe, ani prevencie ochorenia.

A teraz pozor. U doplnkov stravy nikto nestráži, ani neoveruje účinky, ktoré deklaruje výrobca.

Oproti tomu lieky (liečivé prípravky) spadajú v rámci posudzovania a schvaľovania pod Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Lieky preto pred svojím uvedením na trh prechádzajú registračným riadením, počas ktorého je hodnotená akosť, bezpečnosť a účinnosť prípravku vo vymedzených liečebných či preventívnych indikáciách. Účinnosť liečiva je nutné doložiť príslušnými klinickými štúdiami, ktoré musia spĺňať prísne kritériá stanovené právnymi predpismi.

Nie je béčko ako béčko

Takže keď vás bolí chrbát, a to kvôli poškodeniu nervových vlákien, niekedy aj koreňov (tzv. radikulárny syndróm), určite ste sa už dočítali (napríklad aj v našom článku o benfotiamíne), že proti bolesti chrbta pomáhajú bojovať vitamíny skupiny B. Ale pozor, začať piť veľa piva alebo užívať najrôznejšie doplnky stravy bohaté na vitamín B rozhodne nestačí. Ako sme písali vyššie, doplnky stravy sú potraviny určené k doplneniu prirodzenej stravy spotrebiteľa na úroveň priaznivo ovplyvňujúcu jeho zdravotný stav (obsah účinných látok vo výživových doplnkoch je relatívne nízky – dôraz sa kladie na ich bezpečnosť). Nie sú teda určené k liečbe ochorenia.
Naopak liek (liečivo) je látka alebo kombinácia látok prezentovaná tým, že má liečebné či preventívne vlastnosti v prípade ochorenia ľudí alebo zvierat. Obsah účinných látok v liekoch je relatívne vysoký – dôraz sa kladie na zaistenie ich účinnosti a bezpečnosti.

Béčkom proti bolesti chrbta

K výžive poškodených nervov chrbta sú vhodné lieky s vitamínmi skupiny B, predovšetkým vzácne trio vitamínov B1, B6 a B12.Tieto vysokodávkované vitamíny majú aj podporný analgetický efekt a urýchľujú hojenie poškodených nervových vlákien. Priamo podporia metabolizmus „utláčaného“ nervu a svalu ovplyvnením niekoľkých enzýmov. Upravujú ich výživu zlepšením zásobovania krvou, a tým napríklad urýchľujú odstraňovanie splodín látkovej výmeny. 


Kombinácia vitamínov zlepšuje metabolizmus a regeneráciu periférnych nervových vlákien a vďaka svojmu protibolestivému účinku uvoľňuje aj reflexný kŕč svalstva. Tým znižuje tlak na postihnutú platničku. Regenerácia poškodených nervových vlákien je dlhodobý proces, avšak dobre vyživované nervové bunky sa lepšie hoja a sú schopnejšie dlhšie odolávať poškodeniu a vzniku bolesti.