Chronická verzus akútna bolesť chrbta. Ako spoznáme, že ide o dlhodobý problém?


Bolesť je síce nepríjemná, no užitočná. Telo nás jej prostredníctvom varuje, že niečo nie je v poriadku. Niekedy sa ale tento výstražný systém zvrtne a človek vníma bolesť dlhodobo. Ako spoznať, že už ide o chronický problém a kedy ho začať riešiť?

akutna bolest chrbta

Bolesti chrbta podľa časového priebehu rozdeľujeme na akútne a chronické. Akútna bolesť býva spôsobená preťažením svalov, blokádou kĺbov alebo postihnutím medzistavcových platničiek. Väčšinou je sústredená do jedného miesta a obvykle do 6 týždňov vymizne. O chronickej bolesti hovoríme, ak  pretrváva viac ako 3 mesiace.  Najčastejšou príčinou chronickej bolesti chrbta sú funkčné zmeny. Ich podkladom, hlavne u starších ľudí, môžu byť štrukturálne zmeny pohybových štruktúr. Ako si poradiť s jednotlivými typmi bolesti?

Akútna bolesť: Intenzívna, no krátka

Akútna bolesť sa objavuje náhle. Zdvihnutím ťažkého bremena, náhlym ohnutím sa či  v súvislosti so športovým výkonom. Pomerne jednoducho sa pri nej dá zistiť provokačný moment – kedy a po čom sa bolesť objavila. Akútna bolesť má určitú intenzitu. Ak je znesiteľná, väčšinou volíme samoliečbu. Tá spočíva v pokojovom režime, nájdení úľavovej pozície (napr. podloženie nôh vankúšom, ak ide o bolesť driekovej oblasti chrbta). Vhodná je aplikácia suchého tepla, aj formou nahrievacích vankúšikov.   

Takáto akútna bolesť miernejšej intenzity zväčša odznie počas niekoľkých dní sama. Ak sa však stav ani po týždni samoliečby nezlepšuje, je na mieste návšteva lekára. Ako prvého by ste mali kontaktovať vášho praktického lekára. Ak to stav vyžaduje, usmerní vás v ďalšom postupe. Podstatné je nenechať akútnu bolesť prejsť do chronickej fázy, čo sa bohužiaľ stáva často. Ak teda ťažkosti pretrvávajú alebo sa dokonca zhoršujú, je čas zveriť sa do rúk odborníka. Urobiť by ste tak mali aj vtedy, ak bolesti začnú vystreľovať do končatín, vtedy keď v končatinách strácate citlivosť alebo pociťujete mravčenie. V prípade objavenia sa slabosti končatiny alebo poruchy vyprázdňovania moča alebo stolice pomoc vyhľadajte urgentne.

chronicka bolest chrbtaAk akútna bolesť ustane, chrbát je potrebné začať zaťažovať naozaj opatrne. Po takomto akútnom stave by ste nemali zabúdať  ani na prevenciu. Tá spočíva v správnom cvičení, dodržiavaní zásad školy chrbta – máme teda dbať na správne vykonávanie  každodenných pohybových a pracovných stereotypov. Dnes sa problematike pohybových ťažkostí vrátane prevencie venuje špecializovaný odbor – fyzioterapia. Je vhodné absolvovať školu chrbta, cielenú fyzioterapiu pod odborným dohľadom. 

Chronická bolesť: Pôsobí aj na psychiku

Trvá vaša bolesť chrbta viac než tri mesiace? Potom ide o bolesť chronickú. V extrémnych prípadoch vás bolesť môže trápiť aj dlhé roky a stáva sa sama o sebe chorobou. Ochromuje veľké časti pacientovho tela a v niektorých prípadoch dokonca postihuje aj celé telo. Príčin chronickej bolesti chrbta je viac. V zmysle pohybovom je to nesprávne držanie tela, svalová dysbalancia, porucha statiky a dynamiky chrbtice, ktoré sú často spôsobené dlhodobou záťažou chrbta a pohybových štruktúr – sedením za počítačom, ale aj inou vynútenou polohou. Takejto bolesti chrbta sa môžete zbaviť  alebo ju výrazne zmierniť  pomocou správne vedenej pohybovej liečby. Chce to ale veľkú trpezlivosť, zázrak za týždeň určite nečakajte. Operácia chrbtice – platničiek by mala byť riešením len v nevyhnutných a dobre indikovaných prípadoch, ak sa všetky konzervatívne možnosti vyčerpali a ak je pre takéto riešenie aj medicínsky dôvod.

Čím dlhšie bolesť trvá, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude mať vplyv aj na psychiku. Pacienti s neliečenou bolesťou alebo s nedostatočným efektom liečby bývajú často frustrovaní, depresívni alebo naopak, prejavuje sa u nich hnev až agresia. To sa prenáša  aj do vzťahov s okolím – s rodinou a v práci. Preto problém dlhodobej bolesti nepodceňujte a nenahovárajte si, že to za návštevu ambulancie nestojí, pretože aj z pretrvávajúcej bolesti sa môže vykľuť nepríjemný problém. A zdravie je vždy na prvom mieste. 

V liečbe akútnej aj chronickej bolesti chrbta sú namieste aj vysokodávkované vitamíny B1, B6 a B12. Ich podávanie má protibolestivý efekt a regenerujú vaše nervy.