Škola ruky: Cviky

Bez Bolesti Chrbta


Bolesť v ktorejkoľvek časti hornej končatiny je nepríjemná a znižuje aj samotnú funkčnosť ruky. Dôsledkom môže byť až horšia sebarealizácia v kariérnom i osobnom živote. Predchádzať tomu môžeme pravidelným precvičovaním počas dňa. Aké cviky sú na rozhýbanie hornej končatiny najvhodnejšie?