PODCAST: Vplyv detstva a výchovy na našu chrbticu a pohybový aparát

Zdravissimo


Prenatálne obdobie, pôrod či obdobie detstva a výchovy s ním spojenej môžu výrazne ovplyvniť ľudskú psychiku a podmieniť aj vznik ochorení a zdravotných ťažkostí v neskoršom veku. Akým spôsobom je prepojené detstvo ako také so stavom nášho pohybového aparátu v dospelosti nám v podcaste prezradila klinická psychologička a psychoterapeutka PhDr. Denisa Maderová.

vplyv vychovy na chrbticu

Obdobie vývinu dieťaťa v tele matky, pôrod, čas strávený bezprostredne po ňom a v ďalších mesiacoch či rokoch je pre správny vývoj človeka nesmierne dôležitý. Kľúčovú rolu pritom zohrávajú rodičia, ktorí chcú vo väčšine prípadov pre svoje deti len to najlepšie. Často sa však stáva, že svojim ratolestiam škodia, a to i vtedy keď to myslia naozaj dobre a sú presvedčení, že vo výchove nepochybili.

Šesť rokov

Odborníci sa zhodujú na tom, že už prvé hodiny po pôrode dokážu v novorodencovi zachovať traumatizujúcu stopu. Môže sa tak stať napríklad pri zdravotných komplikáciách, kedy je dieťatko odlúčené od matky a trávi čas v inkubátore. V takomto duchu sa však nesú aj prvé mesiace aj roky života dieťaťa, pričom sa za najdôležitejšie obdobie označuje prvých 6 rokov života.

Práve v tomto čase sa dieťa formuje a je nesmierne dôležité, aby bolo bezpodmienečne milované, aby malo priestor byť samé sebou, aby nebolo kritizované či dokonca utláčané. Všetky tieto negatívne skúsenosti a spomienky sa môžu totiž neskôr podpísať nielen na jeho povahe, ale aj na zdravotnom stave. Vylúčené pritom nie sú ani problémy s pohybovým aparátom, akým je napríklad aj bolesť chrbta sužujúca viac ako 80 percent populácie.

Ako sú tieto zdanlivo odlišné odvetvia prepojené sa dozviete v našom podcaste s psychoterapeutkou Denisou Maderovou, ktorý nájdete hneď v úvode článku.

PhDr. Denisa Maderová

Klinická psychologička a psychoterapeutka (psychoterapia zameraná na telo – Biodynamická terapeutická škola). V praxi sa venuje diagnostike a terapii psychosomatických ochorení, ochoreniam spôsobeným stresom a psychickou traumatizáciou v ranom detstve. Vedie kurzy a zážitkové skupiny zamerané na terapiu raných psychotraumatických zranení a osobnostný rast, skupiny kreatívneho pohybu a tanca, uvoľňujúcich cvičení a terapeutických masáží, ktoré podporujú sebavyjadrenie, spontánnosť a vnútornú silu. Vo svojom prístupe vníma človeka ako celok jeho tela a duše. Vychádza z princípov a terapeutických postupov podľa biodynamickej psychológie a psychoterapie zameranej na telo. Zaujíma sa a študuje Tradičnú čínsku medicínu, preto tak ako v diagnostike, aj v terapii považuje za dôležité prepájať západnú medicínu s celostnou medicínou.