PODCAST: Súvisí stres a naše nasadenie s bolesťou chrbta?

Zdravissimo


Stres je slovo, ktoré v súčasnosti skloňujeme až príliš často. Či už ho zažívame v práci alebo doma, ovplyvňuje nás denne a v prípade, že je dlhodobý, má negatívny vplyv na ľudské zdravie. Z psychosomatického hľadiska si podľa klinickej psychologičky PhDr. Denisy Maderovej jednoducho povedané na plecia nakladáme viac, než unesieme, čo sa môže prejaviť aj ako bolesť chrbta.

stres a bolest chrbta

Stres. Dalo by sa povedať, že nás v súčasnej hektickej dobe sprevádza takmer na každom kroku. Aj keď sa nám stres väčšinou spája s negatívnymi emóciami, má aj pozitívnu stránku. Tá na scénu nastupuje vtedy, ak stres využívame ako nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov. Pozitívny stres je však pozitívnym len dovtedy, kým netrvá dlho. Dlhodobý stres totiž dokázateľne ovplyvňuje ľudské zdravie, pochopiteľne tým negatívnym spôsobom.

Stres a chrbát

„Všetky životné skúsenosti, udalosti, traumatické zážitky, stresové situácie aj podmienky, v ktorých žijeme. To všetko môže spôsobiť aj telesné ochorenia,“ vysvetľuje psychoterapeutka zaoberajúca sa psychosomatickými ochoreniami PhDr. Denisa Maderová. A platí to, aj keď hovoríme konkrétne o chrbte. Napríklad taká skolióza sa často spája s nosením nevhodnej či príliš ťažkej tašky, súvisieť však môže aj s emočnými udalosťami v živote človeka.

S čím môže súvisieť napríklad taká bolesť krížov? Vypočujte si celý podcast s psychoterapeutkou Denisou Maderovou v úvode tohto článku.

PhDr. Denisa Maderová

Klinická psychologička a psychoterapeutka (psychoterapia zameraná na telo – Biodynamická terapeutická škola). V praxi sa venuje diagnostike a terapii psychosomatických ochorení, ochoreniam spôsobeným stresom a psychickou traumatizáciou v ranom detstve. Vedie kurzy a zážitkové skupiny zamerané na terapiu raných psychotraumatických zranení a osobnostný rast, skupiny kreatívneho pohybu a tanca, uvoľňujúcich cvičení a terapeutických masáží, ktoré podporujú sebavyjadrenie, spontánnosť a vnútornú silu. Vo svojom prístupe vníma človeka ako celok jeho tela a duše. Vychádza z princípov a terapeutických postupov podľa biodynamickej psychológie a psychoterapie zameranej na telo. Zaujíma sa a študuje Tradičnú čínsku medicínu, preto tak ako v diagnostike, aj v terapii považuje za dôležité prepájať západnú medicínu s celostnou medicínou.