Psychosomatické ochorenia, obraz našej doby?

PhDr. Denisa Maderová


Psychogénne (sociálne podmienené) príčiny, ktorými sú prevažne stres, konflikty a traumatizujúce zážitky, čiže situácie ktoré často zažívame v bežnom živote, sú prevažne dôvodom psychosomatických ochorení. Psychosomatické ochorenia nie sú ochorenia, ktoré majú dominantne somatickú príčinu v organizme – nie je chorý orgán, no organizmus sa prejavuje symptómami ochorenia, akoby telo naozaj choré bolo. Naopak, somatické ochorenie môže mať niekedy aj psychogénne príčiny. Vtedy dlhodobo pôsobiaci stres, neriešené konflikty a opakujúce sa traumatizujúce zážitky podmieňujú vznik somatického alebo psychického ochorenia.

psychosomaticke ochorenia

So stresom, ktorý trvá krátko, si naše telo dokáže úžasne poradiť. Určitá miera záťaže a primeraná miera stresu je dokonca základom úspechu, správneho konania a rozhodovania sa, motivácie, či nápadov. Pozitívny stres, nazývaný aj eustres, môžeme priradiť k vlastnostiam ako je ctižiadostivosť. Pri nej je základnou psychickou potrebou byť akceptovaný, prijímaný a ocenený. Téma ctižiadostivosti sa týka nášho Ja, ktoré môžeme nazvať EGO. Každý z nás potrebuje v živote, v ktorom sa snaží niečo dosiahnuť, primerané sebavedomie. To sa spája s pocitmi „Som dobrý“, „Mám sa rád taký, aký som“, „Verím si.“ Nespája sa však s pocitmi: „Musím ešte niečo urobiť preto, aby som bol dobrý.“, „Ešte stále nestačí, koľko som toho urobil.“, „Musím dokončiť túto prácu, lebo čo si o mne iní pomyslia, nebudú ma považovať za dobrého, nedostanem odmenu, nebudú ma mať radi.“

Bolesť pohybového aparátu a hlavne bolesti chrbtice z psychologického hľadiska úzko súvisia s našou potrebou po dokonalosti, výkonnosti a s potrebou „Byť dobrý, nesklamať a cítiť sa milovaný“. Súvisí aj s nemožnosťou slobodne sa rozhodnúť podľa toho, ako to sami potrebujeme.

Žijeme v hektickej dobe, ktorá je zameraná na výkon. Prevažne je materialistická. Náš život a existenciu podmieňuje tým, koľko financií zarobíme, koľko toho zvládneme odrobiť a ako rýchlo. Aby sa efektivita práce zúročila v „číslach“ na trhu práce nášho zamestnávateľa. V práci nie je vždy kladený dôraz na potreby zamestnancov, dôležitejšia je produktivita a efektivita v práci.

V rodine zas nie je hodnotou brať na seba ohľad a cítiť sa unavený. Dôležité je, aby boli primárne splnené povinnosti, aby bolo napríklad upratané. Veľký vplyv na bolesti chrbtice a pohybového aparátu majú aj problémy v medziľudských vzťahoch a konflikty.

Dlhodobá záťaž a stres spôsobujú frustráciu, stratu energie, stratu chute k práci. To vedie k chronickému vyčerpaniu, únave a následne k rezignácii. Tá je potom základom depresívnych stavov a ochorení.

Tento odborný blog napísala PhDr. Denisa Maderová

Psychologické a terapeutické centrum Sunrise, centrum psychosomatiky a celostnej medicíny


PhDr. Denisa Maderová

Klinická psychologička a psychoterapeutka (psychoterapia zameraná na telo – Biodynamická terapeutická škola). V praxi sa venuje diagnostike a terapii psychosomatických ochorení, ochoreniam spôsobeným stresom a psychickou traumatizáciou v ranom detstve. Vedie kurzy a zážitkové skupiny zamerané na terapiu raných psychotraumatických zranení a osobnostný rast, skupiny kreatívneho pohybu a tanca, uvoľňujúcich cvičení a terapeutických masáží, ktoré podporujú sebavyjadrenie, spontánnosť a vnútornú silu. Vo svojom prístupe vníma človeka ako celok jeho tela a duše. Vychádza z princípov a terapeutických postupov podľa biodynamickej psychológie a psychoterapie zameranej na telo. Zaujíma sa a študuje Tradičnú čínsku medicínu, preto tak ako v diagnostike, aj v terapii považuje za dôležité prepájať západnú medicínu s celostnou medicínou.