Prevencia pred psychickým vyhorením, bolesťou chrbtice a pohybového aparátu

PhDr. Denisa Maderová


Podstatou prevencie pred psychickým vyhorením, bolesťou chrbtice a pohybového aparátu je naučiť sa počúvať svoje telo, brať ho vážne a rešpektovať svoje potreby a hranice. Dôležité je vnímať signály tela skôr, než dôjde k syndrómom ochorenia.

ako predist psychickemu vyhoreniu

Podstatou prevencie pred psychickým vyhorením, bolesťou chrbtice a pohybového aparátu je naučiť sa počúvať svoje telo, brať ho vážne a rešpektovať svoje potreby a hranice. Dôležité je vnímať signály tela skôr, než dôjde k syndrómom ochorenia. V práci je dôležité spomaliť, začať sa viac hýbať a športovať, vyvážiť prácu príjemnou aktivitou a oddychom, začať sa správať trochu viac ako dieťa, ktoré si dovolí cítiť a mať svoje potreby a vie si ich dopriať a naplniť. Treba dbať na zdravú životosprávu, mať dostatok spánku, počas prestávok v práci odísť od stola a pozrieť sa trochu von oknom. Dovoľte si „denné snenie“, ktoré uvoľňuje vaše myšlienky. Vypite si kávu v príjemnej spoločnosti s kolegami. Odíďte na obed mimo práce. Obedujete pomaly, nečítajte pritom správy z mobilu. Je veľmi dôležité dbať na dostatok čerstvého vzduchu. Vnímajte aktívne svoje dýchanie. Sústreďte sa hlavne na výdych, ktorý aktivuje parasympatický systém a tvorbu hormónu noradrenalín, a tak podporuje regeneráciu a obnovu všetkých buniek v tele. Trávte veľa voľného času so svojou rodinou, s priateľmi. Venujte sa voľnočasovej či tvorivej aktivite len tak, pre radosť. V práci a pri akejkoľvek aktivite, ktorú robíte, zmeňte prístup z „musím“ na „ chcem“. A ak vám telo povie „Nie!“, rešpektujte to.

Nenechajte sa zneužívať a nastavte si pravidlá podľa toho, koľko vládzete. Žiadna regenerácia netrvá toľko, koľko času potrebujete pre dokončenie práce, ale práve naopak. Vaše telo vám oddych vráti vo vyššej dávke energie.

Z praxe s psychoterapiou zameranou na telo môžem konštatovať, že efektivita práce sa nezvyšuje sústavnou aktivitou a výkonnosťou ale naopak, primeranou reguláciou a rešpektovaním ľudských síl, psychických a fyzických potrieb v pomere k danému výkonu. V opačnom prípade telo nie je schopné podávať dlhodobý výkon a ochorie.

Častými problémami v komunikácii a v medziľudských vzťahoch sú nedorozumenia a vzájomné nepochopenie, ktoré vedú k emocionálnym zraneniam. Riešte aktívne a s ochotou konflikty so svojimi blízkymi, priateľmi, či kolegami. Neuzatvárajte sa a neostávajte so svojím presvedčením sami. Vyhľadajte pomoc terapeuta, ktorý vám pomôže objektívne vnímať váš názor či postoj. Neprestávajte so svojimi blízkymi komunikovať. Snažte sa žiť v súlade so svojím telom, vašimi pocitmi a potrebami.

Počúvajte, čo vám vaše telo hovorí.

Tento odborný blog napísala PhDr. Denisa Maderová

Psychologické a terapeutické centrum Sunrise, centrum psychosomatiky a celostnej medicíny


PhDr. Denisa Maderová

Klinická psychologička a psychoterapeutka (psychoterapia zameraná na telo – Biodynamická terapeutická škola). V praxi sa venuje diagnostike a terapii psychosomatických ochorení, ochoreniam spôsobeným stresom a psychickou traumatizáciou v ranom detstve. Vedie kurzy a zážitkové skupiny zamerané na terapiu raných psychotraumatických zranení a osobnostný rast, skupiny kreatívneho pohybu a tanca, uvoľňujúcich cvičení a terapeutických masáží, ktoré podporujú sebavyjadrenie, spontánnosť a vnútornú silu. Vo svojom prístupe vníma človeka ako celok jeho tela a duše. Vychádza z princípov a terapeutických postupov podľa biodynamickej psychológie a psychoterapie zameranej na telo. Zaujíma sa a študuje Tradičnú čínsku medicínu, preto tak ako v diagnostike, aj v terapii považuje za dôležité prepájať západnú medicínu s celostnou medicínou.