Je drieková lordóza dôležitá?

MUDr. Eva Dúbravová


Esovité  zakrivenie chrbtice v predozadnej rovine smerom dopredu (lordóza) v oblasti krčnej a najmä  driekovej časti chrbtice a smerom dozadu (kyfóza) v hrudnej časti majú veľký význam pre správne držanie tela v jeho vertikálnej polohe.

driekova lordoza

Chrbtica je nosným aparátom pohybového aparátu človeka. Pri jej vyšetrení (klinickom - v stoji, sede a chôdzi a rentgenologickom) sa popisujú zakrivenia, resp. ich odchýlky v predozadnej (sagitálnej) a čelovej (frontálnej) rovine. V čelovej rovine by chrbtica ideálne mala byť vyrovnaná. Ak tomu tak nie je a chrbtica vybočuje do strany, hovoríme o skolióze.

Esovité  zakrivenie chrbtice v predozadnej rovine smerom dopredu (lordóza) v oblasti krčnej a najmä  driekovej časti chrbtice a smerom dozadu (kyfóza) v hrudnej časti majú veľký význam pre správne držanie tela v jeho vertikálnej polohe. Tieto zakrivenia zvyšujú jej pružnosť a chránia tak nosné pohybové štruktúry hlavne pri chôdzi, doskokoch. 

Toto predozadné zakrivenie chrbtice sa vyvíja. Novorodenec má chrbticu ohnutú do oblúka, čiže je kyfotická. Ohnutia, aj drieková lordóza, sa vytvárajú postupne. Dvíhaním hlavičky, otáčaním, sadaním si, postavovaním sa a chôdzou dieťaťa. Stabilnými sa stávajú až v predškolskom veku.

Dôležitým faktorom je aj zapojenie svalstva, jeho správna vyváženosť, aby udržanie vzpriameneho držania tela vyžadovalo čo najmenšiu svalovú aktivitu. 

Drieková oblasť chrbtice na jednej strane umožňuje do značnej miery pohyblivosť trupu, na druhej ale nesie z veľkej časti jeho váhu, a tak svojim postavením musí zabezpečiť aj stabilitu. Pre správne plnenie týchto funkcií je jej primerané zakrivenie, drieková lordóza, dôležité.

bolesť v driekovej oblasti chrbta

Preťažujúcim pre driekovú, lordoticky zakrivenú chrbticu býva väčšia hmotnosť brucha. S tým sa musia vyrovnávať tehotné ženy, ale aj ľudia trpiaci takýmto typom nadváhy. Nepriaznivým pre svalovú balanciu je následné oslabenie svalstva brušnej steny a sedacích svalov a  hyperaktivita, skracovanie, zvýšené napätie povrchových svalov chrbta a ohýbačov bedrových kĺbov. To prispieva k prehĺbeniu ohnutia dolnej časti chrbta dopredu, hovoríme o hyperlordóze.

Naopak, ak je táto oblasť vyrovnaná, resp. až kyfotizuje, čo v dnešnej dobe nastáva najčastejšie pri sede s ohnutým chrbtom, sa medzistavcové pohybové štruktúry preťažujú tiež. Nielen v dolnej časti chrbtice, ale následne v celom jej priebehu.

Aké je riešenie? Zabezpečiť čo najlepšiu prednú stabilizáciu driekovej chrbtice. Dosiahnete to správnym zapojením bránice, brušnej steny a panvového dna. Je potrebné aktivovať hlboké svaly chrbta. Jednoznačne odporúčam zveriť sa do rúk odborníka, lekára, fyzioterapeuta. Dôležité je to hlavne vtedy, ak už pociťujete ťažkosti, bolesť. Prevenciou, či primárnou alebo sekundárnou, je dodržiavanie zásad školy chrbta, hlavne správny sed. A čo najviac prirodzeného pohybu. Najmä u detí, u ktorých sa správne postavenie driekovej lordózy formuje.