KONTAKT

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Stolárska 35
831 06 Bratislava

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20 
Fax: +421 (2) 44 88 05 71
E-mail: info(at)woerwagpharma.sk

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Hlásenie nežiaducich účinkov

Hlásenie nežiaducich účinkov

Táto stránka je určená na hlásenie nežiaducich účinkov, ktoré sa vyskytnú v súvislosti
s užívaním liekov spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.

Pre pacientov

hlásenie vedľajších účinkov voľnopredajného lieku

a) Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
pre požívateľa.
Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie,
Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava 26,
Tel: + 421 2 507 01 206
Fax: + 421 2 507 01 237
internetová stránka: www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov,
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Vyplňte prosím formulár na hlásenie nežiadúcich účinkov na internetovej adrese:
https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1

b) alebo prosím kontaktujte kanceláriu v Bratislave
02/44 88 99 20,
e-mail: info(at)woerwagpharma.sk

zavrieť

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Rozumiem Viac informácií